Sveriges nya fibernät på väg till kvarnfallsringen!

Nedanstående information är en sammanfattning av informationsmötet som hölls i Källsjö bygdegård strax innan jul. Alla fastighetsägare i Källsjö (kvarnfallringen) ska ha erhållit samma information per post från IP-Only.

IP-Only Halland påbörjar nu en bred kampanj där fastighetsägare, i tätort och landsbygd, samt ägare till fritidshus i Halland får möjlighet att ansluta sig till ett digitalt öppet och neutralt fibernät.
I det fasta priset på 19 900 kronor ingår komplett installation från grävning, förläggning av tomrör, fiberkabel, grävning på egen tomt, håltagning i vägg och montering av fastighetsbox inomhus.
Anslutning vid ett senare tillfälle kommer att kosta ca SEK 35 000 kronor. Grävnings-kostnaden tillkommer.
OBS!
Beställningen som måste vara hos IP-Only senast den 31 januari 2017, är bindande.
Uppsägning av beställningen i förväg kommer att kosta cirka 4 800 kronor/6 900 kronor beroende på hur långt arbetet har kommit.
Om du installerar fiber till ditt fritidshus genom IP-Onlys öppna och neutrala nät får du tillgång till ett så kallade korttidsabonnemang. Det betyder att du kan ”slå på” ditt abonnemang när du reser till fritidshuset och ”slå av” det när du åker hem.
Du kan välja tidsperioderna 24 timmar, (45 kronor) en vecka (125 kronor) eller en månad (345 kronor). Betalning sker via kreditkort (priserna per 2017-01-01).
Korttids abonnemanget Telecom3 är 100/10 Mbit/s – internet 100/10
Det finns ingen månadsavgift, startavgift, bindningstid eller uppsägningstid.
 
Innan du kan köpa tid för korttidsabonnemanget för allra första gången måste du aktivera korttidstjänsten till din adress. Du behöver bara utföra detta moment en gång. 
För ytterligare information i fiberfrågan se www.halland.ip-only.se

Tysk version

Beställningsformulär

IP-Only brochyr

/Väl mött
Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter