historik

1977-1978 beslutade Göteborgs, Mölndals och Falkenbergs kommuner att låta bygga en fritidsbebyggelse i Källsjö i Falkenbergs kommun. Det bildade ett bolag Västkustens Kommunala Exploaterings AB benämnt VÄKAB. Detta bolag projekterade och lät bygga en fritidsanläggning med byggstart 1978. Det uppfördes 74 hus av olika storlekar och utseende fördelade på 4 olika byar plus en gemensamhetsbyggnad med tvättstuga, bastu, pingisrum, badpool med mera. Det ordnades också med ordentliga parkeringsplatser, asfalterade och belysta vägar inom området.

Intresset var stort, banken som stod för försäljningen (inkl lånen) anordnade bussresor från Götaplatsen till Källsjö 1979 med hugade spekulanter. Det såldes ett stort antal hus till privatpersoner och till olika föreningar, bland annat köpte HSB, Bostadsbolaget, Poseidon, Hyresgästföreningen, IOGT och LO/Seco hus för att hyra ut till medlemmar.

Husen färdigställdes i oktober 1979 och då var 53 av de 74 husen sålda. De återstående 21 husens försäljning bromsades upp i början på 80-talet då räntor och bensinpriser kraftigt ökade och det blev totalstopp på all fritidshusförsäljning. De tre kommunerna beslutade då att avveckla VÄKAB och dela upp husen mellan sig och låta varje kommun hantera sin försäljning på bästa sätt. Göteborgs kommun tog hand om 13 hus, en del såldes så småningom och några lottades ut genom GDIFs försorg. Falkenbergs kommun tog hand om 4 hus och hyrde ut dessa till permanentboende privatpersoner eftersom det var bostadsbrist vid den tiden, så småningom såldes dessa hus till privatpersoner. Mölndals kommun gjorde en bytesaffär med ett byggföretag med sina 4 hus och dessa såldes så småningom till privatpersoner.

Efter en tid hade alla 74 husen en ägare som alla involverades i den redan 1979 bildade samfällighetsföreningen. Efter den något oroliga starten som Barkhults Samfällighetsförening upplevde med de osålda husen så fungerade dock föreningen utmärkt med en härlig trivselkänsla och nybyggaranda.

Gemensamt äger vi 270 000 kvadratmeter skog, ängar, kullar och flera byggnader.

Stugbyn är ansluten till kommunalt vatten och avlopp.