revisorer &
valberedning

Kontaktuppgifter till revisorerna
 

Hans Jonsson (hus 55 vita byn)

E-post: evakungsbacka@hotmail.com

Håkan Frising,  (hus 60 bruna byn)
E-post: hakan.frising@gmail.com

Conny Ekman, suppleant (hus 72 bruna byn)
E-post: conny.@ceteda.se

Kontaktupgifter till valberedning

Heli Petersson  (hus 58 bruna byn)
E-post: roger.petersson@me.com

Dorthe Brandborg (hus 67 bruna byn)
E-post: brandborg3@gmail.com

Vakant (hus XX XX byn)
E-post: