revisorer &
valberedning

Kontaktuppgifter till revisorerna
 

Hans Jonsson (hus 55 vita byn)

E-post: evakungsbacka@hotmail.com

Hans Hogenius  (hus 37 gula byn)
E-post: xhoghans@hotmail.com

Håkan Frising, suppleant (hus 60 bruna byn)
E-post: hakan.frising@gmail.com

Kontaktupgifter till valberedning

Peter Jansson (hus 71 bruna byn)
E-post: peter.jansson@advance.se 
 
Heli Petersson  (hus 58 bruna byn)
E-post: roger.petersson@me.com

Maria Sjösgärd (hus 4 röda byn)
E-post: mariasjosgard@hotmail.com