revisorer &
valberedning

Kontaktuppgifter till revisorerna
 

Hans Jonsson (hus 55 vita byn)

E-post: evakungsbacka@hotmail.com

Hans Hogenius  (hus 37 gula byn)
E-post: xhoghans@hotmail.com

Börje Ohlsson, suppleant (hus 73 bruna byn)
E-post: b.r.ohlsson@telia.com

Kontaktupgifter till valberedning

Peter Jansson (hus 71 bruna byn)
E-post: peter.jansson@advance.se 
 
Heli Petersson  (hus 58 bruna byn)
E-post: roger.petersson@me.com

Rolf Schelander (hus 46 vita byn)
E-post: rolf.schelander@telia.com