Viktig information om ny beslutad sophantering!

Ni har tidigare fått information om att en ny sophantering är på gång. Styrelsen beslutade 2015-01-31 att införa källsortering på Kvarnfallsringen tillsammans med Falkenbergs kommun och VIVAB.

Utdelning av kompostkärl och matavfallspåsar
I samband med vårens arbetsdag den 16 maj kommer information att delas ut till varje hushåll samt kompostkärl och matavfallspåsar för sitt hus. Detta innebär i praktiken att alla hushåll kommer att få ett extra kärl för matavfall där matavfallspåsen ska slängas i särskilt sopkärl.

Återvinningskort
I samband med införandet av den nya sophanteringen kommer även alla hushåll att få ett eget personligt återvinningskort till Ullareds återvinningsstation. Det kommer att ingå 8 st besök/år och kort. De som bor permanent i området har möjlighet om så önskas att få ett utökat kort med några fler besök. Ett borttappat kort kostar 125 kr. Styrelsen är ålagd av VIVAB att upprätta ett register för korten. Detta behövs i samband vid en eventuell flytt eller om man tappar bort kortet.

/Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter