Vägarbete ”Getaryggsvägen” med start vecka 38/39

Som ni säkert alla känner till så har Getaryggsvägen (vägen till röda byn vid  avloppsreningsverket) under lång tid varit i dåligt skick. Vi har nu förhandlat fram en gemensam lösning tillsammans med Falkenbergs kommun VIVAB och markägarna för att få vägen färdbar igen. Vägarbetet kommer att äga rum med start vecka 38/39 och pågå ett par veckor framåt. Vi hoppas på överseende för omaket som det innebär. /Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter