Information/påpekanden från styrelsen!

I samband med arbetsdagen kommer ett antal farthinder att placeras ut i vårt område för att minska ner hastigheten och på förekommen anledning vill styrelsen även passa på att informera om nedanstående:

1. Genomfartstrafiken har ökat kraftigt och för att reducera till en viss nödvändig nivå skall de låsbara bommarna hållas låsta.
Detta innebär att du som beställer hantverkare eller godstransporter måste tänka på att låsa upp och låsa bommarna.

2. Parkera ej bilar på gatorna, vändplatser eller gräsbelagda allmänna ytor.
Hindrar snöröjning, sopmaskin, utryckningsfordon samt inte minst påverkar den allmänna trevnaden. Alltså från nu helt stopp för parkering på gator och vändplatser och gräsbelagda ytor. Vid behov – utför egen p-yta på tomten.

3. Klipp ur häckar och buskar där det finns el-skåp, tele-skåp eller belysningsstolpar. Klipp också häckar och buskar årligen inom tomtgräns mot gata.
Underlätta för snöröjare, sopmaskin samt större fordon.

4.Städa upp efter eventulla hantverkare som du har anlitat eller avtala med dem att de ska sopa upp sågspån, jord och asfaltrester på gatan.
Skräpet rinner annars ner i dagvattenbrunnarna i samband med regn vilket ger risk för stopp i brunnarna.

5. Undvik all icke nödvändig trafik med bilar inom området – tänk på områdets karaktär med mycket smala gränder och parkeringslösningar perifert i området. 
Undvik i möjligaste mån bilkörning till tvättstuga, gemensamhetshus/bassäng och badplats.

6. Gemensamma tvättstugan: Markera ALLTID tiden för tvätt med hänglåset. Självklart ska både tvättmaskin och torktumlare vara tömda när tvättiden är slut, SAMT städningen vara slutförd!

7. I övrigt se Barkhults Samfällighetsförenings TRIVSELREGLER, som finns på vår hemsida www.karnfallsringen.se
 
/Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter