Fibernätsinformation

Styrelsen har tidigare utlovat att försöka bevaka och samla ihop information om fiberutbyggnaden. Vi har nu fått information om att avtalet som reglerar fiberutbyggnaden nu är undertecknat. Halland blir först ut och hela landsbygden ska vara utbyggd senast år 2020. När det gäller anslutningsavgiften blir det samma för fritidshus, företag och för boende permanent. 

Anslutningsavgift: 19 900 kronor.
1,5 miljard från EU och 100-150 miljoner från Region Halland. Tidigare har Sparbanken Falkenberg utlovat 2000 kronor/hushåll i kommunen. 

För att underlätta för alla i samfälligheten för ett ställningstagande om man önskar vara med i fiberutbyggnaden så har styrelsen genom Åke Lundh och Lars Malmberg ställt samman några frågor till byNet (Gustav) och fått följande svar:

1. Vilka tjänster kan levereras via fibern?
Svar: IP-Only har ett väldigt stort och varierat utbud med en helt neutralt utbud, läs mer här: http://www.ip-only.se/privat/tjanster/bestall/
2. Fördelar, respektive nackdelar med fiber?
Svar: Fördelarna är många.

  • Telenätet (kopparn) är en gammal teknik som är på väg bort. Alla (regeringen, hela telecombranchen, till och med de som utvecklar 5G-tekniken) är eniga om att fibern är den teknik som vi skall bygga ut den nya infrastrukturen i Sverige med.
  • Ej känslig för blixtnedslag.
  • Kapacitetsmässigt överlägsen alla andra tekniker, både i hastighet och volymmässigt.
  • Nedgrävd, skyddad infrastruktur, ej känslig för yttre påverkan. Driftsäker.
  • Billigare tjänster.
  • Höjer värdet på fastigheten.
  • Alla nya tjänster som utvecklas kommer via fiber. Framtidssäkrad.

3. Skillnader för fritidsboende respektive fastboende vad gäller anslutningsavgift och eventuell månadskostnad?
Svar: Ingen skillnad alls i anslutningskostnad för fast- eller fritidsboende. Alla betalar samma anslutningsavgift. Vi har INGEN nätavgift, alltså ingen månadskostnad om man inte beställer någon tjänst.
4. Kostnader och bidrag som kan överblickas idag?
Svar: Kostnaden kommer att vara 19900 kr inkl moms för en anslutning på landsbygden, oavsett var man bor.
5. Vad händer med kostnader om jag väntar några år med anslutningen?
Svar: Om man väljer att inte köpa en anslutning när vi erbjuder det i ”kampanjen” kan man naturligtvis köpa en anslutning sen, men till ett betydligt högre pris. Därför väljer många att köpa anslutningen när ”tåget går”, men sen ha den ”vilande” d.v.s installerad och klar men man köper inga tjänster och har då heller inga månadskostnader för fibern.
6. Tidsperspektiv?
Svar: Vi kommer nu att titta på vilka områden som vi ska bygga först, återkommer i ärendet.
7. Var går stamkabeln och varifrån kommer matningen till Kvarnfallsringen?
Svar: Vi kommer att bygga ihop ert nät med Ullareds nät, så ni kommer att matas söderifrån.
8. Eventuella egna arbetsinsatser vid kabeldragningen?
Svar: Vi kommer att behöva hjälp innan kabeldragningen med att teckna mark-och anslutningsavtal från en projektgrupp i området.
9. Kan man överblicka e eventuell värdehöjning för fastigheten vid en anslutning?
Svar: Svårt att säga i exakta siffror, men de mäklare vi pratat med menar att det blir en betydande höjning för de fastigheter som väljer att installera en fiber.
10. Har fibern några begränsningar när det gäller stora anhopningar av abonnenter, ex kundtäta dagar på GeKås?
Svar: Nej inte alls. Fibern har ingen begränsning, det är endast den trådlösa tekniken som har begränsningar.
11. Ska alla intresserade skriva på ett marköverlåtelseavtal, och till vem ska detta i så fall skickas?
Svar: Alla i området som skall ha en PASSERANDE fiber på sin mark behöver vi skriva ett markavtal med. Projektgruppen i området ansvarar för undertecknandet och insamlandet och när allt är klart överlämnas dem till oss.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter