Sopning på Kvarnfallsringen – Nu är det vår!

Sopning på våra gemensamma vägar i området och parkeringsplatser är på gång. Arbetet kommer troligtvis att utföras runt mitten av april, troligtvis i vecka 16./Styrelsen

-