Släng rätt saker i våra sopkärl!!

Styrelsen har under en längre tid uppmärksammat att det tyvärr slängs en del i våra sopkärl som inte är hushållsavfall. Detta är givetvis inte bra och vi måste alla hjälpas åt att slänga rätt saker på rätt plats, dels för miljön, men också så att våra kostnader för sophantering blir så låga som möjligt.

Det som inte är hushållsavfall (galgar, cyklar, textilier, grillar, färgburkar mm) ska slängas på återvinningscentralen i Ullared och inte i våra sopkärl.

Mobil sophantering
Har man inte möjlighet att åka till återvinningscentralen så tillhandahåller VIVAB alternativet mobil sophantering. De kommer vid ett antal tillfällen till Källsjö by.  Se datum och tider i nedanstående länk från VIVAB.

VIVAB - mobil återvinning 2015

/Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter