Information om förrådsrensning

Behov finns att rensa ut i samtliga förråd eftersom det med tiden har fyllts på med cyklar, gamla möbler, byggmaterial och annat som inte används och som har blivit stående i de olika förråden av olika skäl, i en del fall i flera år.

För att skapa ordning, men också för att frigöra utrymme eftersom det i en del förråd finns behov av renovering ska samtliga föremål märkas upp senast 2015-08-31 med år 2015 samt med husnummer. I samband med höstens arbetsdag kommer en gemensam container att beställas och det som då inte är uppmärkt kommer att slängas.

/Kvartermästarna
gm styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter