Under våren lanseras källsortering för alla boende på kvarnfallsringen

I ett led för att ta vårt ansvar för vår miljö så lanserar vi tillsammans med VIVAB och Falkenbergs Kommun källsortering under våren. Frågan har varit på vårt senaste årsmöte och vi har nu all information som vi anser vara nödvändig för att fatta beslut i frågan.

Vad innebär källsortering
Att vi på våra fyra sopstationer kommer att ha två olika kärl att slänga vårt avfall i, en för matavfall och en för övrigt hushållsavfall. Vidare att varje hushåll kommer att behöva ha två stycken avfallskärl, ett kärl för matavfall och ett för övriga hushållsavfall.

Avgifter
Då vi tar detta steg räknar vi med att våra kostnader för avfallshanteringen torde hamna i närheten av den nivå som vi betalar på i dag.

Start
Vi räknar med att starten för denna avfallshantering kommer att ske någon gång under perioden, april – maj. Varje hushåll får då tydlig information, kompostkärl för sitt hus och matavfallspåsar. Vi kommer att arrangera denna utlämning med hjälp av styrelsen.

Beslut
Styrelsen kommer formellt att fatta beslut på mötet i denna fråga den 31 januari, för medlemmar som vill veta mer eller vill komplettera med synpunkter innan beslut så kontakta styrelsen.

Med en önskan om en God Jul och ett Gott Nytt år!

/Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter