kvartermästare

Kontaktuppgifter till kvartermästarna

Röda byn
Bengt-Åke Ivansson (hus 6)
E-post: bengtake.ivansson@hotmail.se

Gula byn
Jennifer Christensson Wangsom (hus 25)
E-post: jennifer.christensson.wangson@gmail.com

Vita byn
Janne Söderberg (hus 44)
E-post: janne.soderberg@icloud.com

Bruna byn
Lars Malmberg (hus 61) och Åke Lundh (hus 62) 
E-post: anki.ake@telia.com och malmberg 47@gmail.com